محله آخونی .... آخینی
محله پدری و ریشه های زندگی ام
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

ایشان فرزند مرحوم " آقامیر یعقوب " یکی از ریش سفیدان و خواربارفروشان قدیم

(در محل فعلی یونس بقال ) محله آخونی در سالهای دور می باشند .

پدر مرحوم ایشان از گره گشایان مشکلات اهالی محله مان بودند .

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 9 / 10 / 1393 ] [ 13:52 ] [ غ.آ ]

قبل از انقلاب - آقایان : حاج صمد رنجبر کریمیان - حاج محمد عمرانی زاده - احد رنجبر کریمیان

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونیآخونی
[ 4 / 11 / 1396 ] [ 16:20 ] [ غ.آ ]

آقای امید عمرانی زاده فرزند حاج محمد

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونیآخونی
[ 4 / 11 / 1393 ] [ 15:35 ] [ غ.آ ]

قبل از انقلاب : زمان مجردی و سربازی

آقایان : حمزه فرحناک - حاج ایوب شادمانی - سیدرضا میرزادبوذری( برادر میربیوک آقا مبل ساز)

احد ضیایی (فرزند مرحوم حاج عیوضعلی ) - حاج محمد عمرانی زاده

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونیآخونی
[ 4 / 11 / 1393 ] [ 16:13 ] [ غ.آ ]

آقایان : رضا وندا - حاج محمد عمرانی زاده

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونیآخونی
[ 4 / 11 / 1391 ] [ 16:10 ] [ غ.آ ]

آقای حاج محمد عمرانی زاده و حمیدآقا صمدیان ( همکاران نیروی انتظامی )


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونیآخونی
[ 4 / 11 / 1393 ] [ 15:39 ] [ غ.آ ]

آقانقی در تیپ داش مشدی ها

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونیآخونی
[ 4 / 11 / 1393 ] [ 15:34 ] [ غ.آ ]

آقای نقی برق لامع - فرزند مرحوم آقای حسین (گذرچی )

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونیآخونی
[ 4 / 11 / 1393 ] [ 15:22 ] [ غ.آ ]

حمید آقا قاسملوی آخونی و احسان و عرفان ( پدر و پسران )

هر سه تنیس باز و حمیدآقا مربی تنیس هستند

( فرزند آقاکربلارضا مرحوم و برادر مرحوم آقا ابراهیم (زمان گاز) و آقا کمال، که ساکن محله دیگر هستند )

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 28 / 8 / 1393 ] [ 10:47 ] [ غ.آ ]

 آقایان: بهمن شیرین زاده - مرحوم جواد اولاد علی(پدریونس بقال) - محمد فرقه قراملکی(دهه 50)

روبروی یونس بقال فعلی - محل سابق " چشمه قیر ایاخ " که دیوار و پایه اش دیده می شود

( محل درب هنرستان فعلی )


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 2 / 8 / 1397 ] [ 11:42 ] [ غ.آ ]


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 28 / 10 / 1393 ] [ 10:39 ] [ غ.آ ]

آقایان : جعفر و احمد  یدی اصل -  حمید فرقه قراملکی( پسر آقامحمدخیاط )

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 28 / 10 / 1393 ] [ 11:23 ] [ غ.آ ]

آقای جعفر یدی اصل ( برادر کریم آقا ) و آقای محمد یدی اصل ( پسر بزرگ کریم آقا )

چند سال قبل

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 28 / 10 / 1396 ] [ 11:18 ] [ غ.آ ]

آقایان : احد و جعفر   یدی اصل - و جعفر .....

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 28 / 10 / 1393 ] [ 11:15 ] [ غ.آ ]

آقای یوسف مسبب - پدر مهربان آقای یونس مسبب

و داماد مرحوم آقای حاج حمید تقی پور
 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 10 / 9 / 1393 ] [ 18:57 ] [ غ.آ ]

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 30 / 12 / 1396 ] [ 21:27 ] [ غ.آ ]

آقارضا زینالی در باغ گلستان - در سالهای دور

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 7 / 8 / 1397 ] [ 17:22 ] [ غ.آ ]

آقای مقصود ..... ( هم محله ای مهربان و مودب ساکن محله دیگر )

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 7 / 10 / 1393 ] [ 17:17 ] [ غ.آ ]

آقایان : خلیل عباسعلیزاده فلاحی - یوسف برق لامع - حبیب حاج اسدپور - یوسف بافنده

در سیاحت شمال کشور

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 7 / 10 / 1396 ] [ 17:9 ] [ غ.آ ]

آقارضا زینالی و آقایوسف برق لامع - قبل از انقلاب در باغ گلستان

 

3


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 7 / 10 / 1393 ] [ 17:7 ] [ غ.آ ]

آقارضا زینالی و پسر عزیزش

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 7 / 10 / 1393 ] [ 17:1 ] [ غ.آ ]

آقارضازینالی - آقایوسف بافنده

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 7 / 10 / 1393 ] [ 8:12 ] [ غ.آ ]

 آقا یوسف برق لامع (فرزند آقامحمدبقال) و آقارضا زینالی (فرزند احمدآقا )

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 7 / 10 / 1393 ] [ 8:5 ] [ غ.آ ]

مرحوم آقای میرحسین فرشبافیان - برادرآقایان: سیدمحمود-سیدرضا-میریوسف نجار-سیدرضی

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 7 / 10 / 1393 ] [ 8:2 ] [ غ.آ ]

آقای مشدعلی اسماعیلی بوذری - برادر مرحوم اوستا کاظم بنا

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 7 / 10 / 1393 ] [ 7:47 ] [ غ.آ ]

آقاسید رضا - نوه پسری مرحوم حاج سید حسین آخونی پور حسینی

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاعکس مطالب و موضوعات
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 1 / 10 / 1393 ] [ 1:8 ] [ غ.آ ]

مرحوم آقای مشهدی اکبر فتح اللهی فلاحی

و آقایان : مجید و نجف فتح الهی فلاحی - یوسف سیامک نیا - احمد بافنده و اصغر آقانژاد

(هر پنج نفر دامادان آقای حاج محمد حسین قربانیان نژاد ) سال 1358

 

                                                                  ارسالی : آقای فلاحی


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 2 / 6 / 1397 ] [ 9:6 ] [ غ.آ ]

آقایان : حمزه فرشباف  - حاج حبیب نیک نیاز - محمدرضا نیک نیاز - میرمجید آقا - اکبر شادبافی

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 15 / 5 / 1393 ] [ 1:13 ] [ غ.آ ]

محرم 93

 

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس ها
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 14 / 1 / 1393 ] [ 18:49 ] [ غ.آ ]

غلام حسین آژیری - مرداد 93 در راه جاده زیبای اهر به مشگین شهر

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاعکس مطالب و موضوعات
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 14 / 6 / 1393 ] [ 22:46 ] [ غ.آ ]

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 53 صفحه بعد

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

محله یادگارهای پدری ام ، آخونی .
آرشيو مطالب
لینک های مفید
امکانات وب

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 4106
بازدید دیروز : 10105
بازدید هفته : 37486
بازدید ماه : 91298
بازدید کل : 4358248
تعداد مطالب : 1585
تعداد نظرات : 469
تعداد آنلاین : 1

Alternative content


تاریخ روزدر اين وب سایت
در كل اينترنت